Muut hoidot

Muut hoidot2015-09-17T13:18:52+00:00

Psykososiaaliset hoitomuodot

Psykoosilääkkeiden rinnalla käytetään yleensä myös muita hoitomuotoja. Joitakin niistä kutsutaan ”psykososiaalisiksi hoitomuodoiksi”. Tavoitteena on vähentää skitsofrenian oireita, estää taudin uusiutuminen sekä auttaa sinua huolehtimaan lääkityksestäsi ja rakentamaan elämääsi uudelleen.

Lääkärisi kertoo, millaisia hoitovaihtoehtoja omalla kotipaikkakunnallasi on tarjolla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että muita hoitomuotoja käytetään lääkkeiden rinnalla. Ilman lääkehoitoa sairastunut ei kykene vastaanottamaan muitakaan hoitoja.

Muita hoitoja kutsutaan toisinaan ”psykososiaalisiksi hoitomuodoiksi” ja niitä ovat:

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Tämä on suhteellisen lyhytkestoinen psykoterapian muoto, jota käytetään hyvin monenlaisten mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Skitsofreniassa siitä uskotaan olevan eniten hyötyä harhaluulojen lievittämisessä ja masennuksen hoidossa.
Kognitiivisen käyttäytymisterapian päätavoite on muuttaa epäterveitä ajatus- tai käyttäytymismalleja, joita sinulle on saattanut kehittyä. Tällä voidaan vaikuttaa siihen, miltä sinusta tuntuu.  Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perehtyneet terapeutit ovat yleensä psykologeja, mutta myös lääkärit, sairaanhoitajat, ohjaajat ja sosiaalityöntekijät voivat käyttää tätä menetelmää. Terapiaa annetaan yleensä tarkoin jäsennetyssä muodossa. Sinä ja terapeuttisi sovitte yhdessä tavoitteista ja tehtävistä, jotka sinun on suoritettava käyntikertojen välillä.

Psykoterapia

Psykoterapeutti rohkaisee sinua käymään läpi kaikkein vaikeimpia ja tuskallisimpia tunteitasi ja kokemuksiasi. Sellaisia voivat olla esimerkiksi yleiset ahdistuneisuuden ja masennuksen tunteet tai erityisen traumaattiset tapahtumat menneisyydessäsi. Tarjolla on monenlaisia psykoterapian muotoja, ja niiden kaikkien tavoitteena on auttaa sinua itsenäistymään ja antaa sinulle valmiuksia tehdä harkittuja ja järkeviä päätöksiä omaa elämääsi koskevissa asioissa. Terapeuttisi auttaa sinua tämänhetkisten ongelmien ratkaisemisessa ja opettaa sinulle, kuinka voit selviytyä mahdollisista myöhemmin eteen tulevista pulmatilanteista.

Psykoterapia ei paranna skitsofreniaa, mutta se voi auttaa sinua tulemaan toimeen tiettyjen oireidesi kanssa. Niitä voivat olla esimerkiksi:

 • ahdistuneisuus
 • paniikkikohtaukset
 • pelot (fobiat)
 • tunne-elämän ongelmat
 • stressi
 • unettomuus
 • masennus
 • ihmissuhdeongelmat
 • psyykkisperäiset sukupuolielämän ongelmat

Hoito voi auttaa sinua myös sopeutumaan ajatukseen, että sinulla on skitsofrenia, sekä huolehtimaan paremmin lääkityksestäsi. Terapia voi olla yksilö-, pari-, perhe- tai verkostoterapiaa.

Perheterapia

Tutkimukset ovat osoittaneet, että perheen hoitaminen voi lykätä tai jopa estää skitsofrenian uusiutumista, mikäli sairastuneella on kiinteät perhesuhteet. Mahdollisimman monen perheenjäsenen pitäisi osallistua perheterapiaan. Tavoitteena on lievittää perhe-elämään liittyvää stressiä ja voimakkaita tunteita, jotka voivat pahentaa skitsofrenian oireita.

Perheenjäsenille annetaan tietoa skitsofreniasta, käyttäytymisohjeita ja neuvoja ongelmien ratkaisemiseen. Perhettä tuetaan ja perheenjäsenille opetetaan kriisinhallintakeinoja. Perheterapiaa voidaan antaa joko yksittäisille perheille tai suuremmissa ryhmissä. Skitsofreniaa sairastava voi myös itse osallistua perheterapiaan mutta se ei ole välttämätöntä. Hänen osallistumisensa riippuu siitä, missä vaiheessa sairaus on.

Yksilöterapia

Koulutetut terapeutit voivat auttaa sinua puhumaan ajatuksistasi ja tunteistasi, eikä sinun tarvitse pelätä, että he tuomitsevat tai kritisoivat sinua. Tämä voi auttaa sinua käsittelemään ongelmiasi ja löytämään niihin ratkaisuja.

Terapiassa voidaan käyttää kahta erilaista lähestymistapaa:

 • Eksistentiaalinen lähestymistapa rohkaisee sinua tarkastelemaan elämäsi tarkoitusta ja arvoa. Se auttaa sinua oppimaan, kuinka voit olla uskollinen omille ihanteillesi, tärkeinä pitämillesi asioille ja arvoillesi.
 • Yksilökeskeisessä lähestymistavassa korostetaan, että ihminen itse on oman elämänsä paras asiantuntija. Sen tavoitteena on auttaa sinua luomaan itsellesi sellaiset olosuhteet, joissa voit toteuttaa omia kasvun mahdollisuuksiasi.