Apua on saatavilla

Apua on saatavilla2017-05-22T08:37:37+00:00

Project Description

nav5_samtalApua on saatavilla

Suomessa perusasetelma on, että kunta huolehtii ammattiavun tarjoamisesta asukkailleen. Mielenterveyden ongelmissa on siis syytä kääntyä ensiksi terveyskeskuslääkärin tai työterveyslääkärin puoleen.

Pienillä paikkakunnilla voi hakeutua suoraan mielenterveystoimistoonkin, mutta suurilla paikkakunnilla on usein haettava lähete terveyskeskuksesta. Mielenterveysongelmista kuntoutumiseen voi hakea apua myös kunnallisten palvelujen ulkopuolelta. Yksityisen terapeutin antamaan psykoterapiaan voi hakeutua joko omalla tai Kelan kustannuksella. Lisäksi eri tahot järjestävät kuntoutuskursseja, jotka ovat usein kuntoutujalle maksuttomia.

Lähde: Mielenterveyden keskusliiton kuntoutujan tietopankki (www.mtkl.fi)

Terveyskeskuslääkäri/työterveyslääkäri

Kun sairastut ensimmäisen kerran, tapaat todennäköisesti ensimmäiseksi oman terveyskeskuslääkärisi tai työterveyslääkärisi. Hän ei yleensä ole varsinaisesti erikoistunut psykiatrisiin sairauksiin, mutta hän voi tutkia, johtuvatko oireesi jostakin muusta sairaudesta. Terveyskeskuslääkäri osaa tarvittaessa lähettää sinut erikoislääkärin hoitoon, ja voi myös hoitaa sinua silloin kun sinulla on muita terveydellisiä ongelmia.

Apteekkihenkilökunta auttaa

Sinua lääkitystäsi koskevissa kysymyksissä. Jos tarvitset muita lääkkeitä johonkin toiseen vaivaan, farmaseutti voi kertoa sinulle, mitä lääkkeitä voit käyttää yhtä aikaa psykoosilääkkeittesi kanssa.

Psykiatri

Psykiatri on mielenterveyden häiriöihin erikoistunut lääkäri. Hän tekee diagnoosin ja keskustelee kanssasi hoidostasi. Ota yhteyttä omaan psykiatriisi, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka liittyvät sairauteesi, sen hoitoon tai lääkkeiden mahdollisiin haittavaikutuksiin.

Psykologi

Psykologi on erikoistunut ihmisen käyttäytymisen ja psyykkisten toimintojen tutkimiseen. Mielenterveyden häiriöihin erikoistuneet psykologit toimivat yleensä sairaaloissa, avoterveydenhuollossa tai yksityisinä psykoterapeutteina. He eivät määrää lääkkeitä, ellei heillä ole myös lääkärin koulutusta.

Psykiatrian sairaanhoitaja

Kaikista psykiatrisen hoidon ammattilaisista tapaat todennäköisesti kaikkein useimmin psykiatrian sairaanhoitajaa. Hän huolehtii siitä, että saat lääkkeesi, ja kannustaa sinua ottamaan ne oikein. Hän myös arvioi hoidon tehoa ja seuraa sen mahdollisia haittavaikutuksia.

Perhe ja ystävät

Psyykkisen sairauden aiheuttaman ahdistuksen keskellä voi helposti unohtua, että ympärillä on edelleen ihmisiä, jotka rakastavat ja välittävät. Monet skitsofreniaa sairastavat tuntevatkin itsensä eristetyiksi ja yksinäisiksi. Juuri siksi omaisten ja ystävien tuki on heille niin korvaamatonta. Perhe ja ystävät voivat auttaa heitä selviytymään sairautensa kanssa antamalla sekä henkistä tukea että erilaista käytännön apua.

Auttavat puhelimet

Ellet halua keskustella kenenkään kanssa kasvotusten, voit soittaa ensimmäiseksi auttavaan puhelimeen, josta voit saada neuvoja, tietoa ja tukea (katso lopussa olevat yhteystiedot).

Internet

Internetin kautta ulottuvillasi on valtava määrä kaikenlaista tietoa skitsofreniasta ja siihen liittyvistä sairauksista. Opettelemalla internetin käytön saat tämän kaiken tiedon käyttöösi. Internetiä voit käyttää esimerkiksi kirjastoissa tai tukiorganisaatioiden tiloissa. Sähköpostin ja keskustelukanavien kautta voit myös olla yhteydessä ihmisiin, joilla saattaa olla samanlaisia kokemuksia kuin sinulla. Kysy omalta tukihenkilöltäsi hyviä tietolähteitä internetissä.

Urheiluseurat ja muut harrastukset

Vaikka sinulla onkin skitsofrenia, voit tietenkin olla kiinnostunut myös muista asioista. Piristyt ja pysyt vireänä, kun vietät aktiivista elämää ja tapaat muita ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista kuin sinä.

Mielenterveysjärjestöt

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden Keskusliitto on asiantuntijajärjestö mielenterveyspotilaita ja -kuntoutujia koskevissa kysymyksissä. Liitto vaikuttaa yhteiskunnalliseen asenneilmastoon ja päätöksentekoon. Se pyrkii lisäämään ihmisten keskinäistä tasavertaisuutta sekä ymmärrystä ja hyväksymistä mielen sairauksia kohtaan. mtkl.fi

Suomen Mielenterveysseura

Suomen Mielenterveysseura on kansanterveysjärjestö, joka painottaa toiminnassaan mielenterveyden edistämistä ja häiriöiden ehkäisyä, kehittää ja tuottaa kriisipalveluita vaikeisiin elämäntilanteisiin, itsemurhien ehkäisyyn ja onnettomuuksiin ja katastrofeihin, järjestää asiantuntijavetoisia kriisi- ja kuntoutusryhmiä ja vertaistukea, tarjoaa tukihenkilöitä ja järjestää tuettuja asumispalveluita nuorille mielenterveyspotilaille ja –kuntoutujille.  www.mielenterveysseura.fi

Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry

Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry on valtakunnallinen omaisjärjestöjen katto-organisaatio. Sen ensisijainen tehtävä on toimia mielen-terveyskuntoutujien omaisten edunvalvojana. Keskusliitto tukee toiminnallaan ympäri maata toimivien jäsenjärjestöjensä toimintaa ja tätä kautta pyrkii parantamaan mielenterveyskuntoutujien omaisten psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja taloudellista asemaa. Keskusliiton toiminnan perustana on omaislähtöisyys – kaiken toiminnan lähtökohtana on omaisten näkökulman esiin tuominen ja sen mukaan toimiminen.  www.otu.fi

Mielenterveysyhdistys Helmi

Mielenterveysyhdistys Helmi on mielenterveys-kuntoutujien oma yhdistys, joka on yli kahden-kymmenen vuoden ajan pyrkinyt parantamaan mielenterveysongelmia kohdanneiden ihmisten asemaa yhteiskunnassa. Helmiläiset tahtovat kaikille yhteisen Suomen, jossa yksilöä kunnioitetaan ja arvostetaan terveydentilasta riippumatta. Helmin jäsenillä on runsain mitoin voimavaroja, joita vahvistetaan ja pidetään yllä monenlaisissa vertaisryhmissä, taide- ja kulttuurikursseilla, työpajoissa ja leireillä. Pasilan ja Kontulan jäsentalojen vakituiset kävijät saavat paljon toisiltaan ja myös antavat toisilleen. www.mielenterveyshelmi.fi

Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund rf (FSPC)

FSPC on suomenruotsalaisten valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka keskustoimisto on Pietarsaaressa. Jäsenyhdistyksiä on kolmetoista, joista yksi on omaisten yhdistys. Liiton tavoitteena on lisätä tietoutta mielenterveydestä. FSCP myös edistää mielenterveyskuntou-tujien kuntoutusta leiri- ja kurssitoiminnalla sekä järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. www.fspc.fi