Onko olemassa parannuskeinoa?

Onko olemassa parannuskeinoa?2017-05-22T08:37:37+00:00

Project Description

Onko olemassa parannuskeinoa?schizofrenia_p

Jopa kolmella neljäsosalla sairastuneista skitsofrenian oireet lievittyvät merkittävästi tai häviävät kokonaan, mutta varsinaista parannuskeinoa ei tunneta. Oireet voidaan saada hallintaan ainoastaan psykoosilääkkeillä, joihin yhdistetään muita tukea antavia terapiamuotoja.

Skitsofrenian hoito on mullistunut täysin sadan viime vuoden aikana (ks. taulukko). Ennen skitsofreniaa pidettiin mystisenä tautina, jota hoidettiin mitä eriskummallisimmilla ja epäinhimillisimmillä menetelmillä. Nykyisin se luokitellaan mielisairaudeksi, ja siihen on tehokkaita hoitokeinoja. Hoidon kohteena on nykyään ennemminkin ihminen kuin sairaus. Se perustuu psykoosilääkkeiden ja lääkkeettömien hoitomuotojen yhdistelmään.

Skitsofreniahoidon historia

Ennen lääkehoitoa (1911 – 1950-luku)

1900-luvun alkupuolella tehokkaita lääkkeitä ei vielä ollut käytettävissä, ja lääkärit käyttivät skitsofreniapotilaiden hoidossa alkeellista sähkösokkihoitoa. Se aiheutti korkeaa kuumetta ja epilepsiakohtauksia, jotka näyttivät vähentävän psykoottisia oireita. Insuliinihoitoa käytettiin potilaiden rauhoittamiseen ja vähentämään toimivien aivosolujen määrää. Joissakin tapauksissa tunne-elämää sääteleviä aivojen osia poistettiin leikkauksella. Tämä toimenpide, joka tunnetaan nimellä lobotomia, hillitsi aggressiivista käyttäytymistä mutta potilas muuttui apaattiseksi ja hänen tunteensa latistuivat.

hoidon

Ensimmäiset psykoosilääkkeet – Tyypilliset (1950–1960-luku)

Ensimmäiset psykoosilääkkeet tulivat markkinoille 1950-luvulla. Uusia parempia psykoosilääkkeitä kehitettiin jatkuvasti koko 1960-luvun ajan. Näitä olivat esimerkiksi haloperidoli ja flufenatsiini. Nämä niin kutsutut tyypilliset psykoosilääkkeet olivat skitsofrenian ensisijainen hoitomuoto seuraavien 30 vuoden ajan. Tyypilliset psykoosilääkkeet ovat edelleen käytössä yhtenä mahdollisena hoitovaihtoehtona. Vaikka tyypilliset psykoosilääkkeet tehoavat hyvin skitsofrenian positiivisiin oireisiin, niillä on runsaasti haittavaikutuksia, eivätkä ne tehoa kovin hyvin skitsofrenian negatiivisiin oireisiin. Ne eivät myöskään tehoa kognitiivisiin oireisiin.

Epätyypilliset psykoosilääkkeet (1990-luku)

Vuonna 1990 otettiin käyttöön uusi lääkeryhmä, epätyypilliset psykoosilääkkeet. Nämä lääkkeet pitävät skitsofrenian oireet hyvin hallinnassa eivätkä aiheuta yhtä usein samanlaisia haittavaikutuksia kuin aikaisemmat lääkkeet. Uudet lääkkeet tehoavat positiivisiin, negatiivisiin ja kognitiivisiin oireisiin. Nyt käytössä on jo useita erilaisia epätyypillisiä lääkkeitä. Niillä kaikilla on omat etunsa ja haittansa, joten hoito voidaan suunnitella yksilöllisesti kunkin potilaan tarpeiden mukaan. Useimmissa virallisissa suosituksissa epätyypillisiä psykoosilääkkeitä pidetään nykyisin skitsofrenian ensisijaisena hoitona vanhempien tyypillisten psykoosilääkkeiden sijasta.

Uudet suuntaukset

Skitsofreniasta saadaan koko ajan uutta tietoa, ja uusia hoitomuotoja ilmaantuu sitä mukaa kuin tiedot skitsofrenian oireiden syntymekanismeista karttuvat.

Pitkävaikutteinen injektio (depot)

Pitkävaikutteinen injektio vapauttaa lääkettä hitaasti lihaksesta. Sopii potilaille, joiden on vaikea muistaa ottaa lääkkeensä määräyksen mukaisesti tai joiden mielestä on parempi, ettei lääkettä tarvitse muistaa ottaa päivittäin. Injektio annetaan tavallisesti sairaalassa tai avohoitokäynnin aikana ja sen vaikutus kestää 2-4 viikkoa. Injektio vähentää riskiä sairastua uudelleen psykoosiin.