Skitsofrenia – yleistä

Skitsofrenia – yleistä2017-05-22T08:58:54+00:00

Mitä minun elämälleni on tapahtunut?schizofrenia_j

Mihin katosivat kaikki tulevaisuudensuunnitelmat, unelmat, toiveet ja odotukset? Milloin viimeksi tulevaisuus oli jotakin muuta kuin pelottava, synkkä ja täynnä vaikeuksia?

Tämä on skitsofrenian ankaraa todellisuutta. Skitsofrenia on sairaus, joka iskee, kun ihminen on parhaissa voimissaan. Elämäsi ei ehkä palaa enää koskaan ennalleen, jos sinulla tai läheiselläsi on todettu skitsofrenia.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei elämä voi enää koskaan olla täysipainoista ja antoisaa. Tulevaisuuden voi rakentaa uudelleen. Sen voivat monet samassa tilanteessa olleet ihmiset todistaa.

Saadaksesi elämän uudelleen hallintaasi sinun on ensin opittava ymmärtämään paremmin omaa tilaasi. Diagnoosi on saatettu jo kertoa sinulle tai ehkä joudut vielä elämään ahdistavassa epätietoisuudessa: sinulla on jo ollut ensimmäiset oireet mutta niiden syy ei vielä ole selvillä. Kummassakin tapauksessa tulevaisuus on helpompi kohdata, jos sinä itse sekä myös omaisesi ja ystäväsi, tiedätte enemmän skitsofreniasta ja sen hoidosta.

Mikä on skitsofrenia?

Skitsofrenia on mielenterveyden häiriö, jota sairastaa noin yksi prosentti ihmisistä kaikkialla maailmassa.

Kuka tahansa voi sairastua skitsofreniaan. Sitä sairastavat niin nuoret, vanhat kuin keski-ikäisetkin, yhteis-kunnallisesta asemasta, kansallisuudesta ja etnisestä taustasta riippumatta. Se on yhtä yleinen naisilla ja miehillä.

Tutkimukset ovat viitanneet siihen, että skitsofreniaa esiintyy suvuittain, ja on mahdollista, että tietyt ympäristötekijät voivat lisätä sairastumisalttiutta. Mutta todellisuudessa skitsofrenian syytä ei tiedetä. Se kuitenkin tiedetään, että skitsofrenia on sairaus, joka aiheuttaa erilaisia ongelmia, jotka voivat tuntua niin sairastuneen kuin hänen omaistensa ja ystäviensäkin elämässä.

Yleisen väärinkäsityksen mukaan skitsofreniaa sairastavalla on ”jakautunut persoonallisuus”. Virheellinen käsitys johtuu siitä, että sana skitsofrenia on johdettu kahdesta kreikan kielen sanasta, jotka suomeksi tarkoittavat ”halkaistu” ja ”mieli”. Tällä pyrittiin kuitenkin kuvaamaan sitä, että ajatukset, tunteet ja pyrkimykset eivät enää ole normaalilla tavalla vuorovaikutuksessa keskenään eivätkä siten muodosta ihmisen toimintaa ohjaavaa johdonmukaista kokonaisuutta.

Skitsofreniaa sairastavilla ihmisillä on hyviä ja huonoja päiviä. Ajoittain mieli on maassa ja elämä voi tuntua toivottomalta. Oikealla lääkityksellä oireet kuitenkin tasaantuvat. Myös ymmärtävä ja avoin keskustelu sekä kannustava terapia voivat auttaa skitsofreniaa sairastavaa elämään täysipainoista elämää.