Sairaalahoidon tarve

Sairaalahoidon tarve2015-09-17T13:21:59+00:00

Sairaalahoidon tarve

Useimmiten sairaus diagnosoidaan ensimmäisen kerran sairaalan psykiatrisella osastolla. Lisäksi saatat käydä säännöllisesti avohoidon poliklinikalla tai terveyskeskuksessa missä seurataan, kuinka hoito tehoaa ja aiheuttaako se kestämättömiä haittavaikutuksia. Jos olet hyvin sairas, sairaala voi olla sinulle turvallisin paikka. Sairaalahoito voi kestää muutamia päiviä tai viikkoja ja joskus joitakin kuukausia, jolloin saat ympärivuorokautista hoitoa.

Olisi hyvä, jos voisit itse tehdä päätöksen sairaalaan menosta. Jos olet niin sairas, ettet pysty itse tekemään tätä päätöstä, sinut voidaan ottaa hoitoon “tahdonvastaisesti”. Et kuitenkaan menetä kaikkia oikeuksiasi päättää omasta tulevaisuudestasi. Kun tulet sairaalaan, sinulle määrätään omahoitaja. Sinulle selitetään mielenterveyslakiin perustuvat oikeutesi.

Puhutun ymmärtäminen ja lukeminen on kuitenkin akuutin psykoosin aikana vaikeaa. Pyydä ammattilaisia kertomaan asioista läheisillesi ja tukihenkilöillesi, jos sellaisia on. Läheisillä on taito selittää asioita yksinkertaisesti.

Kuinka voin ymmärtää omaa hoitoani?

Lääkäri pyrkii selittämään oireesi sinulle selkeästi ja helppotajuisesti. Hän saattaa kuitenkin käyttää ammattitermejä, jotka ovat sinulle vieraita. Luvun yhdeksän sanasto auttaa näiden termien ymmärtämisessä. Esitä rohkeasti kysymyksiä tai kirjoita asiat muistiin. Jos kaikki tuntuu liian monimutkaiselta, pyydä lääkäriä selittämään yksinkertaisemmin. Pyydä mukaasi kirjallista aineistoa, johon voit tutustua rauhassa.

Tärkeä itsehoito

Monet skitsofreniaa sairastavat oppivat tunnistamaan, milloin he ovat sairastumassa uudelleen tai ajautumassa kriisiin. Myös lähiomaiset voivat auttaa tunnistamaan varoitusmerkit, kuten kiinnostuksen puutteen, ahdistavat unet tai keskittymisvaikeudet, jotka ilmaantuvat usein noin viikkoa ennen taudin uusiutumista.

Sinun on helpompi hoitaa sairauttasi ja selviytyä uhkaavista kriiseistä, kun opit havaitsemaan mielialassasi ja käyttäytymisessäsi tapahtuvat muutokset. Tarvitset ehkä lisätukea psykiatriselta hoitoryhmältäsi tai psykiatrilta, joka voi tarkistaa lääkityksesi. On hyvä suunnitella etukäteen, kuinka taudin uusiutumisvaiheissa kannattaa toimia, jotta saat tarvitsemaasi lisäapua nopeasti ja tehokkaasti.

Perheenjäsenet voivat myös opetella reagoimaan varoitusmerkkeihin. He voivat välttää kritiikkiä ja riitelyä silloin, kun olet haavoittuvimmillasi, ja olla valmiina tarjoamaan apuaan silloin, kun tarvitset erityisen paljon tukea.

Käypä hoito

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim laatii yhteistyössä erikoislääkäriyhdistysten kanssa Käypä hoito -suosituksia eri sairauksiin. Skitsofrenian hoidosta annetaan mm. seuraavia suosituksia:

Alkuvaihe
Hoidon aloittaminen mahdollisimman pian psykoosioireiden ilmenemisen jälkeen on tärkeää, koska sen on todettu parantavan ennustetta. Keskeistä on erilaisten hoitojen – psykoosilääkityksen, psykososiaalisen yksilöhoidon, koko perheen neuvonnan ja sosiaalisen kuntoutuksen – sovittaminen yhteen siten, että ne muodostavat potilaan elämäntilanteeseen soveltuvan ja hänen toipumistaan edistävän kokonaisuuden.

Pitkäaikaishoito
Pitkäaikaishoidossa tärkeitä tekijöitä ovat potilaiden tukeminen pysymään hoidossa ja joustavat palvelut kriisitilanteissa.
Pysyvässä hoitosuhteessa potilasta voidaan auttaa tunnistamaan psykoosia ennakoivat oireet ja välttämään riskikäyttäytymistä.
Avohoidon moniammatilliset työryhmät, jotka tekevät kotikäyntejä, lisäävät potilaiden tyytyväisyyttä hoitoon ja voivat vähentää sairaalahoitoja ja itsemurhia verrattuna tavanomaiseen avo- ja sairaalahoitoon.
Sosiaalisten taitojen harjoittelu on osa kuntoutusta. Se parantaa potilaiden sosiaalista toimintakykyä.

Lähde: www.kaypahoito.fi